Nowe Życie Proszowice

  • Opiekun – ks. Andrzej Dulnik
  • Lider – Robert Jaroś
  • odpowiedzialni: Zofia Biernacka
  • Decowski Wacław
  • Puchalska Katarzyna
  • Spotkania modlitewne w poniedziałki o 1900 w salce ”na wikariacie”