Droga na Syjon Daleszyce

  • Opiekun – ks. Denis Żótecki;
  • Lider – Helena Szczepaniak;

Spotkanie modlitewne we czwartki po Mszy św. Parafialnej o 1700 przy kościele Św. Michała Archanioła w Daleszycach;

Wspólnota Odnowy Życia w Duchu Świętym pw. św. Michała Archanioła w Daleszycach jest owocem dwóch seminariów:
I Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym odbyło się w dniach 19.X.2012r. – 14.XII.2012r. w Kielcach na ul. Urzędniczej, prowadził je ksiądz Andrzej Drapała.
II Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym przebiegało w dniach 21.II.2013r. – 25.IV.2013r. w Kielcach na ul. Warszawskiej u Ojców Kapucynów.
W seminariach brało udział kilkanaście osób z naszej parafii wraz z opiekunem Wspólnoty, księdzem Denisem Żółteckim.

Pierwsze spotkanie grupy modlitewnej w naszej parafii poprzedziła modlitwa o Słowo Boże. Modlący się wspólnie – ks. Denis, liderzy: Kazimiera i Helena oraz animatorzy: Helena i Anna otrzymali Słowo Boże: Prolog Ewangelii św. Jana 1, 1-18.

W dniu 2 maja 2013r. grupa modlitewna Odnowy Życia w Duchu Świętym pw. św. Michała Archanioła przy parafii w Daleszycach rozpoczęła działalność.

Spotkania poprzedzone są mszą świętą w każdy czwartek o godzinie 17.00 w porze zimowej, a w porze letniej o 18.00. Po mszy świętej wspólnota licząca około 30 osób uwielbia Pana Jezusa w Prezbiterium. Podczas mszy świętej i w trakcie spotkania posługuje diakonia muzyczna, do której należy 10 osób.

Spotkania modlitewne podzielone zostały tematycznie na 4 grupy:
– pierwszy czwartek miesiąca – modlitwa uwielbienia, dziękczynienia i prośby oraz konferencja przygotowana przez księdza na temat Słowa Bożego;
– drugi czwartek miesiąca – modlitwa wstawiennicza na różańcu, natomiast od 14 listopada 2013r. modlitwa wstawiennicza z nałożeniem rąk;
– trzeci czwartek miesiąca – modlitwa uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem;
– czwarty czwartek miesiąca – spotkania w małych grupkach dzielenia na temat konferencji przygotowanej przez księdza i Słowa Bożego, na którym bazowała konferencja.

W miesiącach lipcu i sierpniu 2013 roku nasze spotkania miały inny charakter. Zaprosiliśmy animatorkę Barbarę z kieleckiej Wspólnoty Odnowy Życia w Duchu Świętym św. Michała Archanioła, która w trakcie 8 spotkań wakacyjnych wygłosiła konferencje na temat walki duchowej na podstawie książki ks. Jerzego Zielińskiego o tym samym tytule „Walka duchowa”.

Członkowie naszej grupy modlitewnej rozważają codziennie Słowo Boże z „Żyć Ewangelią” na 2014r. – wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa.

Nowy rok formacji 2013/2014 został poprzedzony modlitwą o Słowo Boże, której przewodniczył ksiądz Denis. Otrzymane Słowo Boże: Rz 10, 14-21 oraz Rz 15, 1-13.
W dniu 13 lutego 2014r. ksiądz Denis z liderami i animatorami powołał spośród członków Wspólnoty 4 nowych animatorów: Mariannę, Agnieszkę, Lucynę i Katarzynę.

Od Wielkiego Postu rozpoczęliśmy praktykowanie postu w naszej Wspólnocie w intencjach podanych przez Kościół oraz w osobistych intencjach.

Dnia 8 maja 2014 r. cała Wspólnota modliła się na różańcu w intencji odchodzącej do Pana liderki Kazi. W tym czasie ksiądz Denis, liderka Helena, animatorka Ania oraz ksiądz Andrzej ze swoją Wspólnotą czuwali przy Kazi w szpitalu. O godzinie 20.20 założycielka Odnowy Życia w Duchu Świętym w Daleszycach odeszła do Domu Pana. Msza pogrzebowa w intencji Kazi została odprawiona dnia 12 maja 2014r. Liturgii przewodniczył ksiądz Andrzej Drapała, asystowali mu ksiądz Denis Żółtecki, ksiądz Franciszek Berak, ksiądz Szymon Górski. Obecni byli przedstawiciele wspólnot: Odnowy Życia w Duchu Świętym z Kielc oraz W pieczy Najwyższego.
Powstanie naszej Wspólnoty zawdzięczamy łasce uproszonej modlitwą i cierpieniem Kazi. Była ona przez 10 lat gorliwym członkiem Wspólnoty św. Michała Archanioła w Kielcach, a także animatorem. Jej pragnieniem było, aby jak najwięcej osób doświadczyło Boga Żywego we Wspólnocie i bardzo często przyczyniała się do tego, głosząc świadectwa o niezwykłym działaniu Boga w jej życiu. Kazia nigdy nie żaliła się na chorobę i związane z nią ogromne cierpienie. Sama modliła się o wypełnienie woli Bożej w jej życiu i zachęcała innych do takiej modlitwy. Nade wszystko jest dla nas wzorem dziecięcego zawierzenia Słowu Bożemu. Wierzymy, że w Świętych Obcowaniu Kazia wspiera nas nieustannie.

17 maja 2014r. w Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę wzięło udział 25 osób z naszej Wspólnoty.

Na spotkaniu animatorów, dnia 25 maja 2014r., ksiądz Denis, liderka Helena oraz animatorzy powołali do posługi nowych animatorów: Annę, Ewę oraz Tomasza.

Rok formacyjny zakończyły wakacje, w czasie których Wspólnota zgłębiła temat okultyzmu oraz zagrożeń płynących z zaangażowania się w niego. Na pierwszym wakacyjnym spotkaniu animatorka Agnieszka przybliżyła członkom Wspólnoty dziedziny okultyzmu. Kolejne 3 spotkania to konferencje Grzegorza Bacika, współpracownika ojców Franciszkanów w Krakowie w dziedzinie okultyzmu, odsłuchane z płyty. Podsumowaniem zagadnienia były świadectwa oraz praca w małych grupkach dzielenia.

W sobotę 16 sierpnia 2014 roku 20 członków Wspólnoty pojechało na spotkanie ewangelizacyjne z ojcem Johnem Bashobora do Warszawy. Od rana trwaliśmy na modlitwie w bazylice przy ul. Kawęczyńskiej. Po wspólnym uwielbieniu o. John wygłosił konferencję, a w południe ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser przewodniczył uroczystej Eucharystii, po której o. John poprowadził modlitwę o uzdrowienie.

Nowy rok formacji 2014/2015 poprzedziła modlitwa o Słowo Boże dla Wspólnoty podczas spotkania animatorów dnia 31 sierpnia 2014r. Otrzymane Słowo Boże: Ez 20, 34-44.

Rytm spotkań oraz tematyka zostały zachowane. Jedynie konferencje na temat Słowa Bożego przygotowywane przez księdza Denisa przeniesione zostały z pierwszego czwartku na ostatni czwartek miesiąca – przed pracą w grupach. Natomiast w pierwsze czwartki miesiąca posługują nam nauczaniem animatorzy ze Wspólnoty Odnowy z Kielc, w której są nasze korzenie.
W miesiącu październiku usłyszeliśmy konferencję zatytułowaną:„Modlitwa wstawiennicza”, wygłoszoną przez Marię.

W ramach własnego rozwoju duchowego ksiądz Denis, liderka Helena i animatorzy zdecydowali, że na spotkaniach animatorów, które odbywają się w ostatnią niedzielę każdego miesiąca, każdy animator przygotuje kilkunastominutową konferencję i wygłosi ją podczas tego spotkania. Bazują one na zapisie konferencji prowadzonych w Ośrodku Odnowy Życia w Duchu Świętym w Łodzi pt. „Sesja charyzmatyka”. We wrześniu podczas spotkania animatorów, animatorka Katarzyna streściła konferencję o. Roberta DeGrandisa „Poddać się Duchowi Świętemu”, w październiku liderka Helena przygotowała konferencję o. Roberta DeGrandisa „Przyjąć dar języków”. Każdego kolejnego miesiąca wyznaczony animator podzieli się z innymi animatorami wybranym przez siebie zagadnieniem z tego zapisu.

Obecnie w naszej Wspólnocie rozwijają się grupy wsparcia animatorów, członkowie OŻwDŚ zapisują się do wybranych przez siebie posług, co w przyszłości zaowocuje powstaniem konkretnych diakonii. Chętnie uczestniczymy również w warsztatach prowadzonych przez Wspólnoty „W pieczy Najwyższego” oraz OŻwDŚ św. Michała Archanioła w Kielcach raz w miesiącu. W miesiącu październiku zostaliśmy „przeszkoleni” w dziedzinie przygotowania i głoszenia świadectw.

Jesteśmy młodą, dwuletnią Wspólnotą, ale widzimy ogromne pragnienie Ducha Świętego wśród nas, potrzebę obecności Ducha Świętego oraz potrzebę wzywania Go i wołania do Niego.