Kontakt

 

e-mail:

Michał Wnuk – Świecki Koordynator Diecezjalny
Michalwnuk82@gmail.com

Ks. dr Andrzej Drapała – Koordynator Diecezjalny

a.drapala@snr.org.pl