Winnica Pana Busko Zdrój

Opiekun: ks. Paweł Dyląg

Lider: Barbara Lipiec

O Nas…

krzew (357x618)Nasza wspólnota powstała w styczniu 1997 roku jako owoc rekolekcji ewangelizacyjnych w  parafii św. Brata Alberta,  przeprowadzonych przez księdza  Romana logo (611x640)Trzcińskiego – duszpasterza akademickiego  z Warszawy oraz kilkunastoosobową grupę  ludzi świeckich zaangażowanych w Odnowę w Duchu Świętym w Polsce.

Nazwa  wspólnoty „Winnica Pana” została zaczerpnięta z biblijnego obrazu winnicy (J 15, 1 – 5;  Iz 5, 1-2; Iz 27, 2 – 3), której właścicielem, ogrodnikiem i stróżem jest sam Bóg.  My zaś jesteśmy latoroślami wszczepionymi w krzew winny – Jezusa Chrystusa, z którego czerpiemy moc  do chrześcijańskiego życia.

 Abyśmy mogli wzrastać w wierze, potrzebujemy siebie nawzajem. Samotny chrześcijanin jest jak latorośl oddzielona  od  winnego krzewu ( J 15, 5 ) – jego byt jest zagrożony! Jesteśmy przekonani, że do pełnego poznania naszego Pana Jezusa Chrystusa możemy dojść tylko razem, jako bracia i siostry w Chrystusie, którzy wspierają się na drodze wiary i wzajemnie noszą swoje brzemiona   dając świadectwo, że „prawdziwie Bóg jest między nami.”

Wierzymy,  że model życia wspólnotowego, który obraliśmy pochodzi z samej głębi Bożego Serca i jest wyrazem Jego woli względem nas, wierzących.  Przekonanie to opieramy na biblijnym świadectwie Dziejów Apostolskich, Tradycji Kościoła oraz nauczaniu Soboru Watykańskiego II.

Dlatego jako wspólnota pragniemy w pierwszej kolejności szukać bliskiej relacji z Bogiem  Ojcem,  Jezusem Chrystusem naszym Panem  i  Zbawicielem prowadzeni łaską    Ducha Świętego. Chcemy także dzielić się prawdą o Bożej miłości i zbawieniu w   Jezusie Chrystusie , bo tym właśnie jest ewangelizacja do której wzywa nas Kościół.

 Maryja (232x313)

Jako logo wspólnoty wybraliśmy współczesną Ikonę  Maryi Niosącej  Ducha – Pneumatofory. Przedstawia ona Maryję jako osobę całkowicie przenikniętą Duchem Świętym, zjednoczoną z Nim i zupełnie przeźroczystą dla mieszkającego w niej Ducha.

 

Formacja we wspólnocie posiada następujące formy: Uwielbienie, Eucharystia, katecheza, małe grupy dzielenia. Każdy z członków naszej wspólnoty przeszedł  Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym i  zobowiązuje się do pogłębionej modlitwy osobistej i studium Pisma Świętego.

Drogę  wspólnoty i wszelkie jej zaangażowanie powierzamy orędownictwu Matki Bożej i całego Kościoła uwielbionego.

 

wsp1 (640x348) wsp2 (640x425)

 

W bieżącym roku nasze spotkania odbywają się w następującym cyklu:

I tydzień:  Uwielbienie z katechezą w kaplicy Fatimskiej (godzina 20:00)

II tydzień: praca w małych grupach dzielenia  

 

Zapraszamy na nasze spotkania młodzież i dorosłych.

 

Szczegółowe informacje na naszym facebooku: Odnowa w Duchu Świętym w Busku-Zdroju.