Rekolekcje

DIECEZJALNE REKOLEKCJE ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM – KACWIN 09-16.07.2016

Słowo rozeznane na rekolekcje:  Iz 55, 10 – 11 Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego,  tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.

Motto rekolekcji: „Chcemy żyć w tym Roku Jubileuszowym w świetle słowa Pana: Miłosierni jak Ojciec. Ewangelista przytacza następujące nauczanie Jezusa: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny» (Łk 6, 36). To program życia równie trudny, jak bogaty w radość i w pokój. Nakaz Jezusa jest skierowany do tych, którzy słuchają Jego głosu (por. Łk 6, 27). Abyśmy byli zdolni do miłosierdzia, musimy najpierw wsłuchać się w Słowo Boże. To oznacza, że trzeba odkryć na nowo wartość ciszy, aby móc medytować nad słowem, które jest do nas zwrócone. W ten sposób możliwa jest kontemplacja miłosierdzia Boga i przyjęcie go jako własnego stylu życia.” MV 13 Pap. Franciszek

Pilne 17.06.2016

Regulamin uczestnictwa dzieci i młodzieży

Regulamin i deklarację uczestnictwa obowiązkowo pobierają ze strony rodzice dzieci i młodzieży do lat 18                     i podpisane przywożą do Kacwina. Młodzież uczestnicząca w rekolekcjach grupy młodych ( do klasy maturalnej włącznie ) pobierają regulamin i deklarację uczestnictwa, podpisane przywożą do Kacwina.

Regulamin Młodzi Kacwin

Do 20.06.2016 należy wpłacić pozostałą kwotę za rekolekcje na poniższe konto.

Numer rachunku:  86124013721111001067242981

Ścieżka młodych: https://web.facebook.com/groups/183812978316429/?fref=ts

Ścieżka Seminarium Odnowy życia w Duchu Świętym to ścieżka dla spragnionych żywej i głębokiej więzi z Bogiem. Zarówno tych, którzy będą pierwszy raz przeżywali taki sposób formacji oraz tych, którzy chcą swoją relację z Panem odświeżyć i pogłębić.

Seminarium  to szczególny czas doświadczenia mocy i łaski  Ducha Świętego, Ducha  Ojca i Syna,  który nas prowadzi na drogach wiary, nadziei i miłości. Bez Jego tchnienia nikt nie może powiedzieć „Jezus jest Panem” (1Kor 12,3). To czas prośby skierowanej do Ojca,  przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego o oświecenie naszych dróg światłem Bożej nauki, o prostowanie zawiłych ścieżek naszego życia. To prośba, by Bóg sam działał pośród Swojego ludu.  Wierzymy, że dzięki miłosierdziu Pana możemy doświadczyć Jego niezwykłej i zadziwiającej bliskości już tu na ziemi.

Przez kolejne sześć  dni seminarium będziemy się  zastanawiać nad poniższymi  tematami :

 1. Kim ja naprawdę jestem (kim się czuję)? Kim jestem w oczach Boga.
 2. Miłość Boga, która pokonuje wszelki grzech.
 3. Jezus jest jedynym Zbawicielem. Czy i dlaczego ja potrzebuję nawrócenia.
 4. Czy potrzebuję Ducha Świętego? Jakie jest Jego działanie we mnie.
 5. Dlaczego potrzebuję Chrztu w Duchu Świętym?
 6. Kościół. Wspólnoty w Kościele.

Jak mamy odpowiedzieć na te pytania i problemy? To Duch Święty będzie odpowiadał każdemu z nas indywidualnie, zależnie  do naszych doświadczeń,  historii życia, stopnia  i rodzaju wrażliwości.

Każdego dnia będziemy podejmowali  jeden krok seminarium, poddając się prowadzeniu Ducha Świętego. Wysłuchamy krótkiej konferencji i wprowadzenia w technikę i materię rozważanego Słowa Bożego.W trzech kolejnych  krótkich, około półgodzinnych, indywidualnych  medytacjach, o z góry ustalonych  godzinach dnia, w wybranych fragmentach Pisma Świętego, będziemy szukali odpowiedzi jaką Bóg przygotował indywidualnie dla   każdego. Będzie również czas na wzajemne dzielenie się   doświadczeniem Boga w kontekście rozważanego Słowa.Seminarium to czas odbudowywania swojego życia na Chrystusie.

Czego potrzebujesz, żeby wziąć udział w tej ścieżce?

 1. Decyzji, że chcesz podążyć z Chrystusem,
 2. Pisma Świętego ( Stary i Nowy Testament),
 3. Zeszytu i długopisu do zapisania refleksji lub postanowień.

Jeśli już zdecydowałeś się na udział w tej ścieżce, lub jeśli masz jakieś pytania i wątpliwości. zgłoś się pod nr telefonu:  665 406 950   Urszula Cedro lub na adres mailowy: jola.cygan@onet.eu

Ścieżka małżeńska: Uczestniczą w niej wszystkie małżeństwa ( na czas ścieżki dzieci będą pod opieką wychowawców ) w ścieżce oprócz tematów małżeńskich i rodzinnych zasygnalizowanych przez prowadzących poniżej, będą także elementy Lectio Divina.

Lectio Divina: program dostępny pod zdjęciami.

Rezerwacja pokoi jest już dostępna. O rezerwacji pokoju decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla młodzieży przeznaczony jest pensjonat „Stary Harnaś”.

Dla małżeństw, które będą uczestniczyć w „ścieżce małżeńskiej” proponujemy pensjonat „Kinga”. Tam również polecamy zakwaterowanie dla rodzin z małymi dziećmi (plac zabaw).

Krótki opis i zachęta do ścieżek poniżej pod zdjęciami.

Formularz do rezerwacji pokoju lub domku (do pobrania)

Wypełniony formularz wysyłamy na adres ewaborkowska19@gmail.com

 

Koszty rekolekcji: 430 zł dorośli, 320 zł młodzież – gimnazjum i liceum, 250 zł dzieci od 4 roku do podstawówki włącznie.

Numer rachunku:  86124013721111001067242981

Bezzwrotną zaliczkę w kwocie 100 zł od osoby należy wpłacać do 20.05.2016 roku, całość do 15.06.2016 roku. Po 20.05.2016 roku na rekolekcje mogą zapisywać się osoby spoza wspólnoty.

Adresat przelewu: Diecezja Kielecka Odnowa w Duchu Świętym

Tytuł przelewu: Kacwin, oraz imię i nazwisko osoby, za którą dokonujemy wpłaty

Informacje dotyczące rekolekcji w Kacwinie:

Miejsce spotkań:

 1. Kościół oddalony od pensjonatu John ok. 500 m, od Harnasia ok. 1500 m, Kingi ok. 2000 m.
 2. Remiza, miejsce spotkań, oddalone od pensjonatu John ok. 500 m, od Harnasia ok. 1500 m, od Kingi ok. 2000 m)
 3.  Stołówka: dla mieszkańców Starego Harnasia (zakwaterowana młodzież) oddalona jest ok. 300 m, dla mieszkańców Nowego Harnasia w miejscu zakwaterowania, stołówka dla mieszkańców Johna ok. 2000 m, stołówka dla mieszkańców Kingi w miejscu zakwaterowania.
 4. Szkoła, miejsce rekreacji dzieci i młodzieży, oddalona od Starego Harnasia ok 1200 m.

Zdjęcia pokoi zarezerwowanych na rekolekcje 2016:

Ścieżka małżeńska.

Kochani! Zapraszamy na ścieżkę dla małżeństw, poświęconą   budowaniu głębokich więzi w małżeństwie i rodzinie na fundamencie Bożego Słowa i mocy Ducha Świętego. Wbrew powszechnym wyobrażeniom zadania małżeńskie        i rodzicielskie nie realizują się spontanicznie i sam instynkt nie wystarczy, by kwitło małżeństwo i bez większego wysiłku udało się dobrze wychować dzieci.

Małżeństwo i rodzina nie mogą być „dodatkiem” do udanego życia zawodowego. Poświęcamy wiele czasu i energii aby być specjalistą w swoim zawodzie. Dlaczego tak mało wysiłku wkładamy w to, co jest najważniejsze, naiwnie wierząc, że „ jakoś to będzie”? Tymczasem zbudowanie dobrego małżeństwa i rodziny należy traktować jako najważniejszą życiową inwestycję!

Aby zbudować trwałą, szczęśliwą rodzinę potrzebujemy nie tylko dobrej woli, ale także znajomości pewnych zasad, konkretnych porad i wskazówek, które pozwolą nam ominąć pułapki i przetrwać życiowe burze. Jednak nie osiągniemy tego polegając tylko na własnych siłach i ludzkiej mądrości. Klucz do szczęśliwego życia rodzinnego jest ukryty, jak drogocenna perła. Na tych rekolekcjach pomożemy Wam go odnaleźć…

Zapraszają Duch Święty i my – ks. Andrzej Drapała oraz Basia i Wiesław Lipcowie

To będzie dobry czas dla każdego z Was osobiście, dla Waszego małżeństwa i dla Waszych dzieci! Potraktujcie ten tydzień jako najlepszą inwestycję w Wasze małżeństwo i rodzinę!

Ścieżka – droga lectio divina – program dnia

Program rekolekcji lectio divina – Kacwin  09.07 – 16.07.2016 

 • Dzień A /Przyjazdu: Sobota – 9.07

18:00 Kolacja

19:30 Eucharystia

20:30 Wprowadzenie w Rekolekcje lectio divina: Statio

          (Mk 1,35; 14,36; Mt 14,13.23; 1 Krl 19,11-14; 1Sm 9,27; Ps 46,10; Mt 7,7)

          Lectio divina wieczorne[1] – indywidualnie

22:00/7:00  Silentium sacrum – Wielka/święta cisza

 

 • Dzień I: Niedziela – 10.07 – Program dnia – Wprowadzenie w lectio divina

?[2]/7:00/7:30 – Lectio divina poranne[3] – indywidualnie

8:00 – Śniadanie

10:00 – Wprowadzenie do lectio divina:  I Lectio – Co SŁOWO przez tekst Pisma św. mówi samo w sobie?

            (Mk 12, 29-31; Mt 17,5) i  II Meditatio – Co SŁOWO przez tekst Pisma św. mówi mnie?

            (Prz 6,6-8; Hbr 4, 12)

Przerwa

12:00 – Eucharystia

13:30 – Obiad

16:30 – Wprowadzenie do lectio divina: III Oratio – Dialog ze SŁOWEM i JEGO słowem

             (Ga 2,19-20; 5, 24; Rz 6,4; 1 Kor 1,18.23; 2,2; 2 Kor 5,19; 2 Kor 2,14; KKK 1264.)

             i IV Contemplatio – Przebywanie, rozkoszowanie się, życie i misja w SŁOWIE i spojrzenie SŁOWA –
ODWIECZNA NOWOŚĆ SŁOWA  (1Kor 15,45b-49; 2 Kor 13,5; 2 Kor 5,17; Ga 6,15
; Kol 3,10;
Ap2,17; Rz 6,4; Rz 7,6; 2 Kor 3,6; J13,34; Ap5,9; Mk 1,25; Ap 21,5)  

18:30 – Kolacja

20:00 – Adoracja Najśw. SŁOWA-SAKRAMENTU: lectio divina III i IV (c.d.)

Lectio divina wieczorne – indywidualnie

22:00/7:00 – Silentium sacrum – Wielka/święta cisza

 

 • Dzień II: Poniedziałek – 11.07 – Program dnia – Lectio divina dnia[4] – Miłosierdzie BOŻE

w JEZUSIE CHRYSTUSIE

?/7:00/7:30 – Lectio divina poranne – indywidualnie

8:00 – Śniadanie

10: 00 – Wprowadzenie do lectio divina I„Przyszedłem powołać grzeszników” (Mt 9,9-13)

Lectio divina  I – indywidualnie

Przerwa

12:00 – Eucharystia

13:30 – Obiad

Przerwa

16:30 – Wprowadzenie do lectio divina II„Bądźcie miłosierni jak OJCIEC wasz jest miłosierny”

                                                                      (Łk 6,27-36)

             Lectio divina  II[5] – indywidualnie / mała grupa

Przerwa

18:30 – Kolacja

20:00 – Spotkanie modlitewne

             Lectio divina wieczorne – indywidualnie

22:00/7:00 – Silentium sacrum – Wielka/święta cisza

 

 

 • Dzień III: Wtorek – 12.07 – Program dnia – Lectio divina dnia – Miłosierdzie BOŻE do grzeszników

?/7:00/7:30 – Lectio divina poranne – indywidualnie

8:00 – Śniadanie

10: 00 – Wprowadzenie do lectio divina I – „Zbliżali się do NIEGO wszyscy grzesznicy i celnicy”
(Łk  15,1-32)

Lectio divina  I – indywidualnie

Przerwa

12:00 – Eucharystia

13:30 – Obiad

Przerwa

16:30 – Wprowadzenie do lectio divina II –  „Opowiadaj im wszystko co PAN ci uczynił” (Mk 5,1-20)

             Lectio divina  II – indywidualnie / mała grupa

Przerwa

18:30 – Kolacja

20:00 – Spotkanie modlitewne

             Lectio divina wieczorne – indywidualnie

22:00/7:00 – Silentium sacrum – Wielka/święta cisza

 

 • Dzień IV: Środa – 13.07 – Program dnia – Lectio divina dnia – Miłosierdzie BOŻE

w przebaczeniu

?/7:00/7:30 – Lectio divina poranne – indywidualnie

8:00 – Śniadanie

10: 00 – Wprowadzenie do lectio divina I – „Czyż więc i ty nie powinieneś się ulitować nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? (Mt 18,21-35) 

              Lectio divina  I – indywidualnie

Przerwa

12:00 – Eucharystia

13:30 – Obiad

Przerwa

16:30 – Wprowadzenie do lectio divina II – „OJCZE przebacz im bo nie wiedzą co czynią” (Łk 23,33-49)

             Lectio divina  II – indywidualnie / mała grupa

Przerwa

18:30 – Kolacja

20:00 – Spotkanie modlitewne

             Lectio divina wieczorne – indywidualnie

22:00/7:00 – Silentium sacrum – Wielka/święta cisza

 

 • Dzień V: Czwartek – 14.07 – Program dnia – Lectio divina dnia – Miłosierdzie BOŻE w Prawie, Prorokach i Psalmach

?/7:00/7:30 – Lectio divina poranne – indywidualnie

8:00 – Śniadanie

10: 00 – Wprowadzenie do lectio divina I – „Sam JEZUS przybliżył się do nich i szedł z nimi. (…) I zaczynając od Mojżesza, poprzez proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do NIEGO” (Łk 24, 13-35)

              Lectio divina  I – indywidualnie

Przerwa

12:00 – Eucharystia

13:30 – Obiad

Przerwa

16:30 – Wprowadzenie do lectio divina II – „JEGO miłosierdzie na wieki” (Ps 25, 40, 51, 103, 136

              i inne)

             Lectio divina  II – indywidualnie / mała grupa

Przerwa

18:30 – Kolacja

20:00 – Spotkanie modlitewne

             Lectio divina wieczorne – indywidualnie

22:00/7:00 – Silentium sacrum – Wielka/święta cisza

 

 • Dzień VI: Piątek – 15.07 – Program dnia – Lectio divina dnia – Miłosierdzie BOŻE

  w uczynkach miłosierdzia

?/7:00/7:30 – Lectio divina poranne – indywidualnie

8:00 – Śniadanie

10: 00 – Wprowadzenie do lectio divina I – „Uczynki miłosierdzia względem ciała według SŁOWA

              Lectio divina  I – indywidualnie

Przerwa

12:00 – Eucharystia

13:30 – Obiad

Przerwa

16:30 – Wprowadzenie do lectio divina II – „Uczynki miłosierdzia względem duszy według SŁOWA”

             Lectio divina  II – indywidualnie / mała grupa

Przerwa

18:30 – Kolacja

20:00 – Spotkanie modlitewne

             Lectio divina wieczorne – indywidualnie

22:00/7:00 – Silentium sacrum – Wielka/święta cisza

 

 • Dzień /Odjazdu: Sobota – 16.07

?/7:00/7:30 Lectio divina poranne – indywidualnie

8:00 – Śniadanie

10:00 – Świadectwa/ Decyzje – postanowienia: Życie w rytmie SŁOWA

12:00 Eucharystia

13:30 Obiad

[1] Lectio divina wieczorne – Słowo wieczorne – Liturgia słowa na następny dzień (I czytanie, Ps, <II czytanie – Ndz i Uroczystości >, Ewangelia)

[2] Rozpoczęcie lectio divina poranne (wcześniej niż 7:00) według potrzeby serca. Czas minimalny od 7:00 do 7:30.

[3] Lectio divina poranne – Słowo poranne – Liturgia słowa z danego dnia (I czytanie, Ps, <II czytanie – Ndz i Uroczystości>, Ewangelia)

[4] Lectio divina dnia – lectio tematica – temat: Miłosierdzie BOŻE I NOWE w Piśmie św. Każdego dnia inny aspekt TAJEMNICY Miłosierdzia według SŁOWA.

[5] Lectio divina II rozpoczynamy indywidualnie (30 min) i kontynuujemy w małej grupie (30/45min)

            Droga lectio divina z łac. “BOŻE czytanie (Pisma św.)” nie jest jedną z wielu praktyk modlitwy, pobożności, sposobów, technik czy metod na doskonałość, ale jest klasyczną, starożytną, odkrywaną na nowo, drogą prawdziwego życia, prawdziwym szukaniem i odnalezieniem w Piśmie św. – SŁOWA – JEZUSA CHRYSTUSA – UMIŁOWANEGO.

Celem lectio divina jest przebywanie w SŁOWIE:

JEZU-SŁOWO, TY we mnie całym, a ja cały w TOBIE (totus in TE-VERBUM)!

Lectio divina jest szukaniem UMIŁOWANEGO dla NIEGO SAMEGO

w Pismie św., w sobie, w innych, zawsze, wszędzie i we wszystkim!

Lectio divina to d(D)roga, p(P)rawda i ż(Ż)ycie, to odkrywanie Jezusa, który powiedział o sobie: JA JESTEM Drogą, Prawdą, Życiem (J14,6). Lectio divina to modlitwa, życie, ewangelizacja słowem Bożym, ze SŁOWEM       i w SŁOWIE. Jest wyborem życiowym, który staje się nowym stylem życia.

Lectio divina to nie tylko modlitwa słowem Bożym, ale „przemodlenie” SŁOWA; to nie tylko doświadczenie mocy słowa Bożego, ale „przeżycie” dogłębne SŁOWA; to nie tylko głoszenie słowa Bożego, ale „przekazanie” SŁOWA jako DAWCY życia nowego i Bożego. To droga dla wszystkich: wierzących, ochrzczonych, ludzi prostych, ubogich, pokornych, dla duchownych, konsekrowanych, świeckich dla każdego kto pozwala się odnaleźć całkowicie przez i w SŁOWIE, które stało się CIAŁEM.

W ten „proces wewnętrzny” wprowadzają cztery etapy lectio divina, które wypływają jeden z drugiego i wzajemnie się przenikają, tworząc jedną, niepodzielną całość jednocząc modlitwę słowem Bożym, z i w SŁOWIE z życiem, a życie z ewangelizacją. Oto cztery etapy lectio divina:

 1. Lectio (Czytanie) – Co Słowo (Umiłowany) przez tekst Pisma mówi samo(sam) w sobie ? – Szukam znaczenia „dosłownego” wg. s(S)łowa!
 2. Meditatio (Roz-ważanie) – Co Słowo (Umiłowany) przez tekst Pisma mówi mnie? – Zgłębiam znaczenie(a) s(S)łowa!
 3. Oratio (Modlitwa) – Dialog ze Słowem (Umiłowanym) i Jego słowem – Modlę się zgłębionym znaczeniem s(S)łowa!
 4. Contemplatio (Kontemplacja) – Przebywanie, rozkoszowanie się, życie, misja w JEZUSIE-Słowie (Umiłowanym) i spojrzenie Słowa – Kontempluję, trwam, przebywam w OBECNOŚCI SŁOWA, w UMIŁOWANYM i podzielam JEGO życie, misję oraz spojrzenie!

Ścieżka- droga lectio divina wypływa z autorytetu i skuteczności samego SŁOWA BOŻEGO:

 • Iz 55, 8-11

8 Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana.  9 Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi10 Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego,  11 tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.

SŁOWO BOŻE – JEZUS CHRYSTUS to SŁOWO MIŁOSIERNE:

 • Bulla p. Franciszka Misericordiae Vultus

„Chcemy żyć w tym Roku Jubileuszowym w świetle słowa Pana: Miłosierni jak Ojciec. Ewangelista przytacza następujące nauczanie Jezusa: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny» (Łk 6, 36). To program życia równie trudny, jak bogaty w radość i w pokój. Nakaz Jezusa jest skierowany do tych, którzy słuchają Jego głosu (por. Łk 6, 27). Abyśmy byli zdolni do miłosierdzia, musimy najpierw wsłuchać się w Słowo Boże. To oznacza, że trzeba odkryć na nowo wartość ciszy, aby móc medytować nad słowem, które jest do nas zwrócone. W ten sposób możliwa jest kontemplacja miłosierdzia Boga i przyjęcie go jako własnego stylu życia.”

       Temat ścieżki-drogi lectio divina:  

Lectio tematica – Miłosierdzie BOŻE i NOWE według Pisma św.

                           (Miłosierdzie OJCA, JEZUSA, DUCHA ŚWIĘTEGO, Kościoła i moje)

                                                                                    Ks. Konrad – mały świadek  lecVio divina J