Wspólnota Odnowy przy parafii Trójcy Świętej Jędrzejów

Kapłan odpowiedzialny ks. Jacek Godzisz

Lider: Przemek Malicki

1) W każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 18:15 msza wspólnotowa w salce dla nas i ewentualnie dla naszych najbliższych, których chcielibyśmy zaprosić. Z czasem gdy nabralibyśmy odwagi i umiejętności posługi podczas Eucharystii moglibyśmy takie Eucharystie organizować na Kościele dla wszystkich chętnych.

2) W każdy trzeci czwartek miesiąca prowadzimy adorację wraz z modlitwą Uwielbienia na kościele przed Najświętszym Sakramentem. Stałym punktem adoracji jest odczytanie Ewangelii na bieżący dzień a później krótkiego komentarza do niej. Podczas adoracji zachęcam wszystkich do wspólnej modlitwy i włączania się ale nie ma żadnego przymusu. Wszystko w pełnej wolności.

3) W przypadku gdy będzie się odbywała msza o Uzdrowienie / Uwolnienie prowadzona przez ojca Pacyfika Iwaszko, nie będzie naszego spotkania wspólnotowego. Kto będzie miał ochotę może włączać się w mszę o Uzdrowienie / Uwolnienie.

4) W pozostałe czwartki ustaliliśmy następujący przebieg naszych spotkań wspólnotowych:

– Rozpoczynamy modlitwą do Ducha Świętego o mądrość, zrozumienie Słowa i potrzebne dary

– Czytamy Słowo Boże i Ewangelię.

– Wracamy do modlitwy Uwielbienia, nawiązując w naszej modlitwie do usłyszanego Słowa Bożego. Ono zaczyna        w nas na modlitwie pracować.

– Po modlitwie, komentarz do Słowa Bożego daje ksiądz Jacek

– Następnie w razie potrzeby krótka konferencja tematyczna.

– Dzielimy się na małe grupki dzielenia 4-5 osób i w tych grupkach dzielimy się własnymi spostrzeżeniami na temat       Słowa Bożego i tego jak widzimy działa ono w nas w naszym życiu.

– Krótka modlitwa końcowa wraz z błogosławieństwem księdza Jacka.

5) Rozwój jednostki, rozwojem wspólnoty. Zachęcam wszystkich do rozwoju osobowego i budowania indywidualnej relacji z Panem Bogiem. To się przekłada na rozwój całej Wspólnoty. Zachęcam więc do brania udziału w rekolekcjach lub warsztatach organizowanych przez Koordynację Diecezjalną.