PROGRAM DNIA

08.00- 09.00 rejestracja

09.00- 09.20   zawiązanie wspólnoty

9.20- 10.00     modlitwa uwielbienia

10.00- 11.30    Brat Elia nauczanie

11.30- 11.45    przerwa

11.45- 13.15    Brat Elia

13.15- 14.45    obiad

15.00- 16.00     koronka do miłosierdzia + adoracja Najświętszego Sakramentu
prowadzona  przez brata ELIA

16.00- 17.30     spotkania w grupach tematycznych w salach spotkań

17.30- 18.00     podsumowanie paneli- w głównej Sali

18.15- 19.45     Eucharystia z dziękczynieniem