Św. Michał Archanioł Kielce

  1. Wspólnota św. Michała Archanioła przy parafii NMP w Kielcach
  • Opiekun – ks. Andrzej Drapała;
  • Lider – Marianna Trzpiot;
  • Spotkanie modlitewne w środy o 18.00 w kaplicy domu parafialnego;

 

Jesteśmy Wspólnotą modlitewno-  charyzmatyczną Odnowy Życia w Duchu Świętym.

duchu_swiety_mini

Naszym Patronem jest Książę Wojsk Anielskich, Święty Michał Archanioł.

 

michal archanioł

Początek naszej wspólnoty sięga 1985 roku. Są wśród nas osoby, które przeżywają wzrost duchowy w tej formacji  od początku jej istnienia.  Od pierwszych działań  grupy, jej trzon  stanowili ludzie wierni Bogu i Kościołowi. Błogosławieństwem dla Wspólnoty była i jest  stała obecność  kapłana jako opiekuna duchowego. Dzięki temu Eucharystia jest „sercem” każdego  spotkania.

W każdy poniedziałek osoby z naszej wspólnoty adorują Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w kościele Świętej Trójcy w Kielcach, wypraszając łaski dla Wspólnoty, Kościoła i naszej Ojczyzny.

W każdy trzeci piątek miesiąca modlimy sie za miasto Kielce. Od godz. 9.00 rano do godz. popołudniowych, po wspólnej modlitwie w kaplicy, zakończonej błogosławieństwem kapłana,  tzw. „patrole modlitewne” wychodzą na miasto,  by polecać Bożej opiece  ludzi żyjących i pracujących w tym mieście. Wstawiać się za tymi, którzy są odpowiedzialni za perspektywy dla naszego miasta oraz służby i instytucje publiczne i społeczne.

Spotykamy się w każdą środę miesiąca o godz. 18.00 (z wyjątkiem świąt kościelnych), w domu parafialnym przy kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kielcach, przy ul. Urzędnicza 3.

Spotkania są otwarte. Każdy kto zapragnie wielbić Jezusa Chrystusa, karmić się jego Słowem i doświadczyć owoców Bożego działania, jest zaproszony i oczekiwany.

Opiekunem duchowym Wspólnoty jest od 17 lat ks. Andrzej Drapała. Dziękujemy Panu Bogu za ten dar.

Posługa świeckich odbywa się pod opieką lidera, wspieranego przez Radę Wspólnoty oraz grupę animatorów odpowiedzialnych za diakonie i formacje w grupach dzielenia (spotkania – raz w miesiącu – w tzw. grupkach domowych)..

Charyzmatem naszej Wspólnoty jest modlitwa wstawiennicza. Czujemy się do niej wezwani poprzez słowa Ewangelii Mk 16,17-18 „Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie…” oraz z listu św. Jakuba Jk 5, 16 „…módlcie się jeden za drugiego, abyście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego.”

Pół godziny prze każdym spotkaniem wstawiennicy  modlą się w intencjach osób, które proszą o modlitwę. Posługujemy również modlitwa wstawiennicza u osób chorych w ich domach, oraz w szpitalach, jeżeli jesteśmy o taką modlitwę proszeni.

Od kilku lat nasze spotkania odbywają się następującym porządku:

– 1 środa miesiąca- Msza Święta z modlitwą uzdrowienia,

– 2 środa miesiąca-  Msza Święta, nauczanie , dzieleniem w małych grupach,

– 3 środa miesiąca-  Msza Święta, katecheza, Adoracja Najświętszego Sakramentu,

-4 środa miesiąca- Msza święta, katecheza , modlitwa uwielbienia.

Eucharystię, serce naszych spotkań, przeżywamy w radości, wielbiąc Pana pieśniami i  modlitwą dziękczynienia i uwielbienia.

Pragnienie modlitwy w intencji innych osób może wyrosnąć tylko na gruncie modlitwy osobistej, dlatego też dużą  troskę kładziemy na stała formacje osób we wspólnocie w oparciu o medytacje i rozważanie Bożego Słowa. W bieżącym roku, po rozeznaniu modlitewnym,  zainicjowana została praktyka całorocznej indywidualnej formacji Słowem Bożym,  w oparciu o siedmiotygodniową szkołę modlitwy osobistej „Jak rozmawiać z Bogiem” Lucy Rooney SND i Roberta Faricy SJ. Raz w miesiącu spotykamy się   w małych grupach i dzielimy doświadczeniem Pana Bogaw naszym życiu ożywionym medytowanym Słowem. Widzimy owoce  życia Słowem Bożym. Czujemy   prowadzenie Ducha Świętego i doznajemy radości spotkania z żywym Chrystusem.

Jesteśmy przekonani, że Jezus osobiście zaprosił każdego z nas  do tej właśnie Wspólnoty. Że Kocha nas pełnią nieskończonej Bożej Miłości. Miłości, która nawraca, uzdrawia, daje wolność. Że z  czułością przygarnia do Siebie każdego z nas i przez doświadczenia codziennego dnia i modlitwę osobistą objawia swój najdoskonalszy  plan dla naszego życia i uczy nas rozpoznawać i przyjmować  Jego wolę.

Czujemy się powołani do dzielenia się doświadczeniem spotkania żywego Boga aby wszyscy bracia i siostry doświadczyli tej  samej radości i łask. Żeby w czasach zamętu i chaosu,   podważania autorytetów i wszechobecnej manipulacji wszyscy wierzący, wszyscy ludzie, doznali wolności w Panu. Wolności od niewiary, od lęku, od poczucia bezsensu w codziennych wysiłkach. By z radością i świadomie  przyjęli Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. By każdy był mocny w Panu poprzez wiarę i  osobistą relację z żywym Słowem.

Powierzamy się w tej drodze Matce Najświętszej. Prosimy Ją  aby nas prowadziła do swojego Syna.

Aktualności

Wspólnotowy Dzień Skupienia 20 lutego od godz. 10.00 do 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” Kielce, ul. Karczówkowska 36

Seminarium Odnowy w Duchu Świętym

Seminarium wiary rozpocznie się 6 kwietnia w kaplicy Domu Parafialnego przy ul. Urzędniczej przy parafii Niepokalanego Serca NMP. Seminarium będzie trwać 8 tygodni. W każdą środę zapraszamy na godz. 17.45. Zaprasza Rada Wspólnoty wraz z ks. Andrzejem Drapałą