Ścieżki

Szczawnica (13 – 20 lipca)

  1. Dzieci młodsze 3/4 – 7,

  1. Dzieci starsze 8 – 12,

  1. Młodzież od gimnazjum po studentów.

Prowadzą: zespół Młodzi Młodym Kielce.

  1. Ścieżka: Seminarium Odnowy Wiary

Prowadzi: Monika Pałażej.

„Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale MIŁOŚĆ MOJA nie odstąpi od ciebie- mówi Pan” – te słowa z Pisma Świętego wiele lat temu bardzo dotknęły mego serca. Pozwoliły mi doświadczyć bezinteresownej Bożej Miłości, której mi tak bardzo w życiu brakowało…

Jeśli również i Ty dzisiaj szukasz i potrzebujesz takiej miłości, to zachęcam Cię do udziału w tym Seminarium. Na tej ścieżce spotkasz się z Jezusem Chrystusem, który zbawia, przebacza grzechy i uzdrawia. On pragnie, abyś uczynił Go Panem swego życia. Bóg pragnie Cię obdarować o wiele bardziej niż tego oczekujesz i potrzebujesz. Pragnie podzielić się z Tobą darem Ducha Świętego i przyprowadzić cię do wspólnoty Kościoła. Pragnie uzdrowić twoje wnętrze.

Jeśli otworzysz swe serce przed Bogiem i pozwolisz Mu działać, odnajdziesz wówczas sens życia i prawdziwe szczęście.

  1. Ścieżka małżeńska

Prowadzą: Beata i Janusz Barwinek

1) „Moje uczucia” – spróbujmy się lepiej zrozumieć

2) „Zasady dialogu małżeńskiego” – jak dobrze się komunikować w małżeństwie

3) „My Bóg i inni ludzie” – odpowiedzialne oddziaływanie, świadectwo wobec dzieci

4) „Boża wizja małżeństwa” – rozważanie w oparciu o tekst Pisma Świętego

5) „Domy z których wyszliśmy” – umiejętność korzystania z doświadczeń

  1.  Ścieżka: „Wędrówka wewnętrzna śladami Świętych Kościoła”

Prowadzi: Andrzej Solecki, lekarz, doktor n. medycznych. Mąż, ojciec 2 dzieci, dziadek 4 wnuków, narciarz, motocyklista, kajakarz. Od 35 lat zaangażowany w życie Kościoła. Początkowo w ruchu Odnowy w Duchu Świętym, potem w budowanie charyzmatycznych wspólnot przymierza, obecnie członek ewangelizacyjnej grupy modlitewnej związanej z Caritas diecezji Bielsko-Żywieckiej.

1. Powołani do świętości (wąska droga)

2. Modlitwa chrześcijańska (życie wewnętrzne)

3. Przemiana myśli, pragnień i działania (metanoia)

4. Walka duchowa (Ego, grzech)

5. Pokusy i udręki (oczyszczenie)

6. Owoce zjednoczenia (miłość)

  1. Ścieżka: „Lectio divina”

Prowadzi: Ks. Konrad Walerczak.

Pogłębić wiarę w JEZUSA w mojej historii życia! Dynamika formacji ucznia JEZUSA w Ewangelii według św. Łukasza

WIARA DOJRZEWAJĄCA W CODZIENNOŚCI – „Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,26-28)

WIARA ROZPOZNAJĄCA BOGA „DZISIAJ” – „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4,14-30)

WIARA DOJRZEWAJĄCA POŚRÓD NAWAŁNIC – „Gdzie jest wasza wiara?” (Łk 8,22-25)

WIARA W MOMENCIE PRZEŁOMU – „Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców” (Łk 9,51-62)

WIARA W BOGA MIŁOSIERDZIA – „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła …”; „Cieszcie się bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam …”; „A trzeba się cieszyć, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się” (Łk 15,1-32)

WIARA DOJRZEWAJĄCA W CIENIU KRZYŻA – „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,33-49)

POGŁĘBIENIE WIARY PASCHALNEJ – „I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego”; „Oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma” (Łk 24,13-35; 24,36-52)

  1.  Ścieżka: „Wróć do pierwszej miłości”

Prowadzi: Barbara Lipiec

Opis ścieżki „Wróć do pierwszej miłości” (Ap. 2, 3-4)

Do duchowej dojrzałości nie ma drogi na skróty, trzeba nam przechodzić przez okresy pustyni, ciemności, próby. W pewnym momencie odkrywamy, ze potrzebujemy „drugiego dotknięcia”- pogłębienia relacji z Panem , uporządkowania życia, po prostu – powrotu do Źródła.

Zapraszamy na tą ścieżkę liderów, animatorów, posługujących i tych wszystkich, którzy odczuwają pragnienie powrotu do pierwszej miłości, chcą iść dalej i głębiej, którzy noszą w sercu pytanie Pana: Czy miłujesz Mnie więcej, aniżeli ci?” Będziemy odkrywali prawdziwy obraz Boga i naszą tożsamość, powołanie do bycia uczniem. Będziemy porządkowali świat myśli, emocji, relacji, wchodzili na drogę kolejnego nawrócenia, uczyli się uwielbienia, jako stylu życia, słuchali Bożego głosu i odkrywali Bożą wizję dla naszego życia. Będzie także możliwość posługiwania modlitwą wstawienniczą.