SEMINARIUM

W środę, 26 kwietnia 2017 r., we wspólnocie Św. Michała Archanioła w Kielcach rozpoczyna się seminarium odnowy wiary. Spotkania będą się odbywały w każdą środę, przez dziewięć kolejnych tygodni. Zapraszamy wszystkich pragnących doświadczyć odnowienia, pogłębienia  relacji z Panem Bogiem poprzez osobisty kontakt z żywym Słowem.