Ścieżki TURNUS II

TURNUS II (21 – 28 lipca)

  1. Dzieci młodsze 3/4 – 7,
  2. Dzieci starsze 8 – 12,

Młodzież od gimnazjum po studentów może włączyć się w posługę w grupach dziecięcych lub pozostałe ścieżki

  1. Ścieżka: „Daj się ponieść”

Prowadzą: Ks. Andrzej Drapała, Grażyna i Jerzy Malisiewicz.

Ścieżka dla osób, które zastanawiają się, chcą lub już podjęły posługę animatora – rozumianą szeroko: we wspólnocie, w parafii lub innym środowisku.
Zakres tematów obejmuje m.in. zagadnienia:
– kim jest animator i jaka jest jego rola,
– słuchanie i komunikacja,
– praca w grupie,
– rozeznawanie.

Ścieżka będzie prowadzona z wykorzystaniem elementów pracy warsztatowej.

  1. Ścieżka: „Seminarium Odnowy Wiary”

Prowadzi: Monika Pałażej.

„Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale MIŁOŚĆ MOJA nie odstąpi od ciebie- mówi Pan” – te słowa z Pisma Świętego wiele lat temu bardzo dotknęły mego serca. Pozwoliły mi doświadczyć bezinteresownej Bożej Miłości, której mi tak bardzo w życiu brakowało…

Jeśli również i Ty dzisiaj szukasz i potrzebujesz takiej miłości, to zachęcam Cię do udziału w tym Seminarium. Na tej ścieżce spotkasz się z Jezusem Chrystusem, który zbawia, przebacza grzechy i uzdrawia. On pragnie, abyś uczynił Go Panem swego życia. Bóg pragnie Cię obdarować o wiele bardziej niż tego oczekujesz i potrzebujesz. Pragnie podzielić się z Tobą darem Ducha Świętego i przyprowadzić cię do wspólnoty Kościoła. Pragnie uzdrowić twoje wnętrze.

Jeśli otworzysz swe serce przed Bogiem i pozwolisz Mu działać, odnajdziesz wówczas sens życia i prawdziwe szczęście.

  1. Ścieżka: „Dawid – człowiek według serca Bożego”

Prowadzi: Koinonia św. Pawła.

Znalazłem Dawida, człowieka według mojego serca…” (Dz 13,22; por. 1 Sm 13,14;

Ps 89,21)

W sercu kryje się wielkość i małość człowieka. Któż może poznać ludzkie serce, jeśli nie Bóg sam? „Pan przenika wszystkie serca…” (1 Krn 28,9). Co takiego podoba się Bogu w sercu człowieka? Czy Bóg może mieć upodobanie w sercu grzesznika? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukamy w Słowie Bożym, wpatrując się w historię życia Dawida: pasterza, króla, proroka i grzesznika…

Cel: Wpatrując się w historię Dawida odkryć, co takiego podoba się Bogu w sercu grzesznika. Zrozumieć i pozwolić na Jego zbawcze działanie w naszym życiu, abyśmy stali się ludźmi według serca Bożego.

  1. Ścieżka: „Lectio divina”

Prowadzi: Ks. Konrad Walerczak.

Powierzyć się JEZUSOWI!  Formacja ucznia JEZUSA w Ewangelii według Mateusza

NOWA PERSPEKTYWA ŻYCIA UCZNIA  „Błogosławieni” (Mt 5, 3)

OD LEGALISTYCZNEJ POPRAWNOŚCI DO EWANGELICZNEJ DOSKONAŁOŚCI „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48)

WARTOŚĆ UCZNIA W OCZACH OJCA  „Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6, 4. 6. 18)

OCZYSZCZENIE I WZMOCNIENIE WYBORU JEZUSA W CODZIENNEJ MISJI  „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (Mt 10, 38)

WSPÓLNOTA MIEJSCEM KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIARY UCZNIA

„Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych” (Mt 18, 14)

CZUWANIE: WEWNĘTRZNA UWAGA NA PRZYCHODZENIE JEZUSA DZISIAJ „Czuwajcie…” (Mt 24, 42)

OSOBOWOŚĆ MISYJNA UCZNIA ZAKORZENIONA W JEZUSIE, KTÓRY POSYŁA „Oto Ja was posyłam” (Mt 10, 16)

PRZYGOTOWANIE DO WEJŚCIA W CODZIENNOŚĆ „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, uczcie się ode Mnie…” (Mt 11, 28.29

 

  1. Ścieżka: „Sychar”

Prowadzą: Agnieszka Kisiel, Stanisław Rabiej.

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

Sakrament Małżeństwa

Rola mężczyzny, rola kobiety w małżeństwie

Przyczyny kryzysu małżeńskiego, etapy, zapobieganie

Komunikacja w małżeństwie

Zranienia

Przebaczenie

Bóg przemienił moje życie – świadectwa

Praca na ścieżce będzie obejmować następujące elementy: konferencja (zwykle przed południem), dzielenie się w małych grupkach (zwykle po południu), dodatkowe propozycje dzielenia się/ćwiczeń (do wykonania w parach małżeńskich po konferencji lub w czasie wolnym).

  1. Ścieżka: „Szkoła modlitwy”

Prowadzą: Elżbieta i Michał Ćwierz.

Celem Szkoły Modlitwy jest spotkanie z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Poszczególne zagadnienia będą przedstawiane w teorii i w praktyce.

Zostaną poruszone następujące tematy:

Słuchanie Ducha Świętego i mówienie

Prostota a wielomówstwo

Izdebka a wspólnota

„Modlitwa Słowem Bożym

Dziękczynienie, uwielbienie i śpiew

„Języki i proroctwo

„Liturgia